پاسخ به: معنی A person is known by the company he keeps

#3374

معنی و معادل ضرب المثل A person is known by the company he keeps به فارسی :

A person is known by the company he keeps

تو اول بگو با کیان دوستی … پس آنگه بگویم که تو کیستی (سعدی)

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: یک شخص با همراهانی که در کنارش دارد، شناخته می شود.

مفهوم کلی ضرب المثل: اطرافیان یک فرد می توانند نشانگر شخصیت و اخلاق او باشند.