پاسخ به: معنی Thank you for your time

#3427

معنی Thank you for your time به فارسی که یک اصطلاح تعارف و تشکر رایج در مکالمه رسمی و نیمه رسمی زبان انگلیسی است:

Thank you for your time

از وقتی که گذاشتید ممنونم، از زمانی که برای ما صرف کردید سپاسگزارم، از اینکه وقت گذاشتید ممنون هستم