پاسخ به: بورسیه تحصیلی به انگلیسی

#3432

بورسیه تحصیلی یا بورس تحصیلی به انگلیسی همرا تلفظ:

scholarship /ˈskɑːlərʃɪp/ (اسکالِرشیپ)

1. بورس تحصیلی، بورسیه تحصیلی 2. پژوهش، پژوهشگری

مثال:

He got/won a scholarship to Harvard. (cambridge)

او یک بورسیه تحصیلی از هاروارد دریافت کرد (برنده شد)