پاسخ به: ترشی و شور به انگلیسی

#3456

ترشی و شور (ترشیجات) به انگلیسی همراه تلفظ کلمه:

Pickle /ˈpɪk(ə)l/ (پیکِل)

ترشی یا شور یا خیارشور، به هر گونه از نگهداری میوه ها و سبزیجات و … در سرکه و یا آب نمک اطلاق می شود.

Picke in …

ترشی انداختن در (آب نمک، سرکه و …)، در … (آب نمک و …) خواباندن

مثال:

A sour pickle

ترشی ترش یا ترشی شور

The onions had been pickled in brine. (Cambridge)

پیازها در آبنمک (آب نمک) ترشی شده بودند. (پیازها در آب نمک خوابانده شده بودند.)

Fish pickled in brine. (Oxford)

ماهی در آب نمک خوابانده شده

Pickles

ترشیجات