پاسخ به: دفاع از پایان نامه دکترا به انگلیسی

#3462

ترجمه و معادل دفاع از پایان نامه دکترا (دکتری) یا بهتر بگوییم دفاع از رساله دکتری به انگلیسی :

doctoral dissertation defense

(UK: defence = بریتانیایی)

دفاع از پایان نامه یا رساله دکتری، دفاع از رساله دکترا