پاسخ به: پایان نامه و رساله به انگلیسی

#3463

همانطور که اشاره کردید از رساله برای پایان نامه یا تز دکتری (دکترا) و از پایان نامه برای تز یا پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده می شود. به همین دلیل در انگلیسی هم این دو با کمی تفاوت بیان می شوند، پس بهتر است از ترجمه انگلیسی و فارسی زیر بهره ببریم:

Doctoral dissertation

رساله دکتری، رساله دکترا (تز دکتری یا تز دکترا که در فارسی به اشتباه به کار برده می شود)

Master’s thesis

تز کارشناسی ارشد، پایان نامه کارشناسی ارشد