پاسخ به: There در ابتدای جمله

#3467

بله در این جمله می توان همان معنی آنجا را در نظر گرفته البته کلمه there معانی مختلفی را در بر می گیرد. البته توجه داشته باشید گاهی نیاز نیست کلمه there به فارسی ترجمه شود:

There

1. آنجا، در آنجا، به آنجا 2. به عنوان حرفی برای جلب توجه، اِ (حرف ندا به نشانه تعجب یا خرسندی و یا …)

ترجمه جمله بالا:

Once upon a time there lived a poor woodcutter and his wife.

روزی روزگاری (در جایی) یک هیزم شکن فقیر همراه همسرش زندگی می کرد.

مثال:

There she is!

اومد! داره میاد! سر و کله اش پیدا شد! (مثلا در زمانی که عده ای منتظر کسی بودند او از راه می رسد)