پاسخ به: گشنیز به انگلیسی چی میشه؟

#3514

گیاه و سبزی گشنیز به انگلیسی همراه تلفظ کلمه:

Coriander /ˌkɒrɪˈandər/ (کُری آندِر)

گشنیز، گیاه گشنیز، سبزی گشنیز

Cilantro /sɪˈlantrəʊ/ (سیل آنترُ)

گشنیز، گیاه گشنیز، سبزی گشنیز (این کلمه از زبان اسپانیایی گرفته شده و در آمریکا و کانادا نیز علاوه بر Coriander برای گشنیز استفاده می شود)

همچنین از عبارت زیر برای گشنیز نیز استفاده می شود:

Chinese parsley (چاینیز پارسلی)

گشنیز (جعفری چینی)

مثال:

coriander plant

گیاه گشنیز