پاسخ به: هوش مصنوعی به انگلیسی

#3537

اصطلاح هوش مصنوعی یا AI به انگلیسی:

Artificial intelligence (AI)

هوش مصنوعی

مثال:

A robot with artificial intelligence (merriam webster)

یک ربات با هوش مصنوعی