پاسخ به: Little red riding hood به فارسی

#3559

عبارت little red riding hood به طور کلی در فارسی به شنل قرمزی ترجمه شده و این عبارت فارسی برای ترجمه عبارت little red riding hood که نام داستان معروف اروپایی است، رایج و مرسوم می باشد.

اما ترجمه تحت اللفظی این عبارت:

little red riding hood

شنل کلاه دار قرمز کوچک

riding hood

شنل کلاه دار (شنل مناسب برای سواری و یا همچنین شنل کلاه دار بلند زنانه یا بچگانه)