پاسخ به: آبمیوه گیری به انگلیسی

#3574

معادل دقیق دستگاه آبمیوه گیری (آب میوه جات و …) به انگلیسی همراه تلفظ:

Juicer /ˈdʒuːsər/ (جوسِر)

1. آبمیوه گیری، دستگاه آبمیوه گیری 2. آدمی که مشروب زیاد می خورد (غیر مودبانه)

آبمیوه گیری - juicer

مثال:

Discover the best Juicers in Best Sellers.

بهترین آبمیوه گیری ها را در بخش پرفروش ترین ها پیدا کنید.