پاسخ به: I am in یا همون I’m in در محاوره به چه معنی هست؟

#420

در محاوره یعنی من هستم به معنی من برای انجام کاری پایه هستم. به جای این جمله می توان از I’m up هم استفاده کرد.