پاسخ به: تلفظ کلمه opportunity دقیقاً چطور هست؟

#421

کلمه Opportunity به دو صورت اصلی در لهجه های مختلف انگلیسی تلفظ می شود و استرس روی حرف t در وسط کلمه قرار دارد. تلفظ آپرچونتی یا آپرچونیتی /ɒpəʳ’tjuːnɪti/ و /ɒpəʳ’tjuːnəti/که بیشتر در لهجه بریتانیایی استفاده می شود و تلفظ آپرتونتی یا آپرتونیتی /ɒpəʳ’tuːnɪti/ یا /ɒpəʳ’tuːnəti/ که حرف t با استرس و غلیظ تلفظ می شود، در اکسنت یا لهجه آمریکایی مورد استفاده قرار می گیرد.