پاسخ به: معنی Mutation در پزشکی

#470

mutaion در پزشکی و زیست به معنای جهش است. مثلاً Genetic mutation که به معنی جهش ژنتیکی هست.