پاسخ به: دنده عقب گرفتن با ماشین چی میشه؟

#526

از کلمه back up برای دنده عقب رفتن یا دنده عقب گرفتن استفاده می شود. جمله بالا به شکل زیر قابل استفاده است:
Back up then park your car beside the wall.