پاسخ به: در مورد قد افراد به انگلیسی چطور سوال کنیم

#535

در مورد قد آدم ها می گوییم:
How tall are you? قد شما چقدر است؟
و در جواب:
I’m 182cm tall
در مورد ارتفاع اشیاء بهتر است از high استفاده شود اما اگر از tall هم استفاده شود درست است:
How high is that tower? آن برج چقدر ارتفاع دارد؟
How tall is that tower? آن برج چقدر بلند است؟
در پاسخ:
It’s 100 meters tall (high)