پاسخ به: ضرب المثل No man is an island یعنی چه؟

#542

این ضرب المثل که در معنی لغوی یعنی هیچ انسانی مانند یک جزیره نیست. در اصل این معنا را می رساند که هیچ انسان و آدمی نمی تواند مثل یک جزیره تنها و جدای از دیگران زندگی کند. معادل این ضرب المثل را در فارسی می توان گفت: بنی آدم اعضای یکدیگرند