پاسخ به: معادل مرغ همسایه غاز است به انگلیسی

#576

بله معادل انگلیسی برای این ضرب المثل وجود دارد. «سمت دیگر چمن همیشه سبزتر است»

The grass is always greener than the other side.

یا به اختصار گفته می شود:

The grass is always greener.