پاسخ به: معنی و تلفظ دقیق Douchebag

#588
مشاور

تلفظ این کلمه « دوش بَگ » /ˈduːʃˌbæɡ/ می باشد.