پاسخ به: تلفظ دقیق comfortable چی میشه؟

#616

بله کمی تلفظ ها در لهجه های  انگلیسی بریتیش ( بریتانیایی ) و انگلیسی آمریکایی متفاوت است.

اما رایج ترین تلفظ در لهجه انگلیسی امریکایی که در محاوره هم همین تلفظ به دلیل راحتی بیان استفاده می شود «کامفتِبِل» /kʌmftəbəl/ است.