پاسخ به: گرامر و دستور زبان زمان ماضی نقلی یا حال کامل

#629

زمان حال کامل یا ماضی نقلی برای بیان فعالیت یا حالتی استفاده می شود که در گذشته شروع شده است و اثرات آن در زمان حال نیز مشاهده می شود. با این زمان در دستور زبان و گرامر انگلیسی به نوعی گذشته را به حال وصل می کنیم.

اما زمان حال کامل یا ماضی نقلی چه ساختاری دارد. ساختار زمان حال کامل یا ماضی نقلی به طور کلی به این صورت می باشد: فاعل + فعل کمکی Have/Has + فعل از نوع سوم (Past Participle)

توجه داشته باشید برای فاعل های مختلف از فعل های کمکی زیر استفاده می کنیم:

I, you, we, they + Have + Past Participle verbs

She, he, it + Has + Past participle verbs

نکته:

برای ساخت فعل از نوع سوم (اسم مفعول) به دو صورت با قاعده و بی قاعده عمل می شود.

برای ساخت اسم مفعول با قاعده فقط کافی است که به انتهای فعل ed اضافه گردد. مثال:

Work = Worked

Play = Played

در حال بی قاعده شما باید اسم مفعول فعل های بی قاعده را که محدود هستند، حفظ کنید. چند نمونه از افعال بی قاعده برای اسم مفعول:

Win = Won

Go = Gone

مشاهده لیست افعال بی قاعده (اسم مفعول)

مثال برای زمان حال کامل یا ماضی نقلی:

I have been really sick lately.

من اخیراً واقعاً حال خوشی نداشته ام. (یعنی این ناخوشی همچنان ادامه دارد)

I’ve three exams this week.

من سه امتحان در این هفته داشته ام (یعنی امتحانات همچنان ادامه دارند).

She has won two Oscars.

او دو جایزه اسکار را برده است. (می تواند حتی بعد از این هم باز برنده اسکار شود)

I’ve worked at this office for 20 years.

من در این اداره به مدت دو سال کار کرده ام. ( وهمچنان مشغول هستم)

منفی کردن:

برای منفی کردن جملات ماضی نقلی یا حال کامل فقط کافیست که بعد از فعل کمکی Have یا Has از از Not استفاده کنیم.

She has not (She’s not/She hasn’t) won any Oscars yet.

او تاحالا هیچ جایزه اسکاری نبرده است.

سوالی کردن:

 برای سوالی کردن جملات ماضی نقلی یا حال کامل فقط کافیست که فعل کمکی Have یا Has را قبل از فاعل قرار دهیم:

Has she won any Oscars yet?

آیا او تا به حال هیچ جایزه اسکاری برده است؟

Hasn’t she won any Oscars yet?

آیا او تا به حال هیچ جایزه اسکاری نبرده است؟

Haven’t you seen him before?

آیا او را قبلاً دیده ای؟

مثال رایج که در این زمان به کار می روند:

Where have you been?

کجا بودی؟ ( کجا بوده ای تا الان)

I haven’t seen her in years

سالهاست که او را ندیده ام.

I’ve had a rough (tough) day.

روز سختی داشته ام. (امروز)

Have we met (each other) before?

آیا تا حالا همدیگر را دیده ام؟ ( آیا پیش از این همدیگر را ملاقات کرده ایم؟ )

 

امیدواریم از پاسخ انگلیش تیم راضی باشید. سعی شد تا به زبان ساده این زمان برای شما توضیح داده شود.

http://englishteam.ir