پاسخ به: معادل خوب برای تحریم به انگلیسی چه می شود؟

#673

معادل دقیق برای کلمه تحریم که در شبکه های خبری انگلیسی زبان زیاد شنیده می شود، کلمه Sanction با تلفظ سَنکشِن /sæŋkʃən/ است. این فعل به معنای تحریم و تحریم کردن است و وقتی به صورت جمع می آید به معنای تحریم های اعمال شده از سوی کشور و یا کشورهایی علیه کشور دیگری است. مثال:

The king could not enact laws without the sanction of Parliament.

پادشاه نمی توانست بدون تحریم پارلمان، قوانین را تصویب کند.

این کلمه معانی دیگری هم دارد از جمله اجازه قانونی یا اجازه رسمی، اجازه قانونی صادر کردن. مثال:

Britain has just become the first country to officially sanction genetic testing for insurance purposes.

بریتانیا اخیراً به عنوان اولین کشوری است که به طور رسمی اجازه آزمایش ژنتیک برای اهداف بیمه‌ای را صادر کرد.