پاسخ به: معادل دقیق گذشته ها گذشته به انگلیسی

#681

معادل این عبارت پر کاربرد و رایج که می شود آن را یه ضرب المثل نامید، به انگلیسی Past is past است.