پاسخ به: تولدت مبارک به انگلیسی چی میشه؟

#684

برای تبریک گفتن روز تولد به انگلیسی می توان گفت:

Happy birthday

Happy birthday to you