پاسخ به: به تو ربطی ندارد به انگلیسی چی میشه؟

#686
Hovida

.It is not your business