پاسخ به: حرکت پا باز یا ۱۸۰ درجه باز کردن پا ژیمناستیک

#703

حرکت پا باز ( پاباز ) یا حرکت 180 درجه باز کردن پا در رشته ورزشی ژیمناستیک Split گفته می شود. این کلمه اغلب Splits یا The splits گفته و استفاده می شود.

Do the splits : حرکت پا باز زدن یا پا را 180 درجه باز کردن

مثال:

9 steps to do the splits.

9 گام برای انجام حرکت پا باز ( حرکت 180 درجه )

حرکت پا باز یا 180 درجه در ژیمناستیک