پاسخ به: چطور به زبان انگلیسی تسلیت بگوییم؟

#740

کلمه Condolence در انگلیسی به معنای تسلیت است. برای تبدیل به فعل کردن این کلمه از دو فعل Offer و express و غیره می توانیم کمک بگیریم. به مثال های زیر توجه کنید:

The mayor offered his condolences.

شهردار تسلیت گفت.

We wish to express our sincere condolences to your family.

ما مایلیم که تسلیت خالصانه خود را به خانواده شما بگوییم (یا بیان کنیم) (بیان تسلیت خیلی رسمی)

Please accept my/our sincere condolences.

لطفاً تسلیت صادقانه من / ما را بپذیرید. ( خیلی رسمی )

اما به طرق دیگری نیز می توان ابراز همدردی و تسلیت کرد از جمله:

I am so sorry to hear about your loss.

بسیار متأسفم از اینکه این فقدان را شنیدم.

I was heartbroken by this sad news.

از این خبر بد ( غمناک ) قلبم شکست.

He/She will be sadly missed.

دل (دلمان) برای او تنگ خواهد شد.