پاسخ به: معنی if you say so در مکالمه

#7510

معنی عبارت if you say so در مکالمه و محاوره عامیانه انگلیسی به فارسی:

if you say so

حالا چون تو میگی باشه، چون تو میگی باشه، هر چی تو بگی