پاسخ به: معنی you disgust me در فیلم

#7522

معنی جمله محاوره ای و عامیانه you disgust me به فارسی:

you disgust me

حالم رو بهم می زنی، حالم ازت بهم می خوره