پاسخ به: گرامر و معنای کلمه ی be و being

#7566
سینا

درمورد جمله ی فوق هم این سوال رو داشتم که چرا اصلا ننوشته tending to involve …

یعنی اولا چرا be اومده و دوما چرا involve همراه با ed هست ؟ آیا این فرم مصدر هست ؟