پاسخ به: Raffle off

#7605

معنی فعل ترکیبی یا مرکب raffle off به فارسی:

raffle off something

در قرعه کشی اهدا کردن،در قرعه کشی جایزه دادن چیزی، به عنوان جایزه اهدا کردن، قرعه کشی کردن، جایزه دادن