پاسخ به: چطور به زبان انگلیسی تسلیت بگوییم؟

#7640
سوگند

با سلام
چطور به انگلیسی بگویم: خطای جدید، 1/16 خطای قبلی می شود.

با تشکر