پاسخ به: ۵۰ main street

#7661

سلام خدمت شما، بله منظور اسم خیابان است که معمولاً در شهر نیویورک و سایر شهرهای آمریکا خیابان ها با شماره آنها، نامگذاری و صدا زده می شوند.

۵۰ main street

خیابان پنجاهم (خیابان پنجاهم اصلی)