پاسخ به: ۵۰ main street

#7662
سینا

ببخشید اگه معنی اش اینطوری هست ، پس فرق عبارت زیر با عبارت فوق چی هست ؟

50th main street