پاسخ به: معنی behave yourself به فارسی

#7693

معنی اصطلاح behave yourself به فارسی:

behave yourself

درست رفتار کن، مثل آدم رفتار کن، مراقب رفتارت باش