پاسخ به: At baseline

#7727

معنی کلمه baseline به فارسی همراه تلفظ:

baseline /ˈbeɪslaɪn/ (بِیس لاین)

1. خط انتهای زمین یا خط سرویس (در ورزش والیبال، تنیس و … که باز از پشت آن آغاز می شود) 2. خط شروع 3. خط پایه، مبنا

At baseline

در ابتدا، در آغاز، در خط آغاز (در بررسی اولیه)

At baseline assessment

در ارزیابی اولیه (در بررسی اولیه)