پاسخ به: معنی got it یعنی چی و چه معنی می ده؟

#7816
شهرام

اینجوری که فهمیدم میتونه معنی ok هم بده مثلا میگن فلان کار انجام بده طرف در  جواب میگه

you got it

یعنی باشه، انجامش میدم، دارمت، خیالت تخت، خیالت راحت