پاسخ به: معنی اصطلاح consider it done در مکالمه

#7835

معنی اصطلاح consider it done در مکالمه روزمره و محاوره ای به فارسی:

consider it done

کار را انجام شده فرض کن (انجام شده فرضش کن)، کار رو تموم شده بدون، انجام شده بدونش