پاسخ به: نزدیک بینی و دوربینی چشم به انگلیسی

#7855
Mahdimohammaditabar

در اصطلاح پزشکی(medical term) به nearsightedness ، Myopia و به farsightedness، Hyperopia گفته می‌شود.