پاسخ به: معنی it’s been so long

#7892

سلام، وقت شما هم بخیر و خوشی.

معنی عبارت و جمله انگلیسی it’s been so long به فارسی:

It’s been so long

خیلی وقت بود (که)، خیلی وقت است (که)، مدت زیادی گذشته بود (که)، مدت زیادی گذشته (که)