پاسخ به: بچه چندم خانواده هستی به انگلیسی

#7933

بله، البته گویا ایشون همون جمله ماضی مد نظرشون بوده که به اشتباه هم پس از آوردن did در جمله باز هم به فعل ed داده. ولی جدای از غلط گرامری، در کل جمله ایشون در هیچ منبعی نیومده و قابل استناد نیست.