پاسخ به: تفاوت blend mix combine

#7990
Sahar4568

و همچنین compound در معنای ترکیب کردن