پاسخ به: “اصلا” در جملات زیر

#7995

در مورد «اصلاٌ» هایی که مد نظر شماست، به انگلیسی می توان از معادل Just استفاده کرد و بسیار رایج نیز هستند. قاعدتاً می بایست فقط به معادل سازی یک کلمه در برابر یک کلمه انگلیسی اکتفا نکرد و فرهنگ زبانی انگلیسی زبان ها و چگونگی استفاده کلمات در موقعیت های مختلف در فرهنگ زبانی مقصد را در نظر گرفت:

Just drop it

اصلاً ولش کن، اصلاً بی خیالش شو

Just let it go

اصلاً بی خیالش شو

Just shut up

اصلاً خفه شو، فقط خفه شو

I didn’t see you at all.

اصلاً ندیدمت