پاسخ به: امکان حذف is در جمله

#8013
سینا

ببخشید استاد عزیز ، در مورد پاسخی که دادید یک سوال واسم پیش اومده . شما unbound را صفت سلول نسبت دادید ولی آیا unbound صفت th یا  (thyroid hormone) نیست ؟ چون هورمون تیروئید به شکل unbound (غیر متصل به پروتئین ) وارد سلول میشه.

Since TH enters the cell unbound