پاسخ به: دیگه تکرار نمیشه (در مورد اشتباه)

#8020

برای بیان جمله محاوره ای و روزمره دیگه تکرار نمیشه یا دیگر این اشتباه را تکرار نمی کنم می توان از معادل رایج زیر در انگلیسی استفاده کرد:

It won’t happen again (won’t happen again)

دیگه تکرار نمیشه (در مورد اشتباه)، دیگه همچین چیزی اتفاق نمیوفته