پاسخ به: تفاوت حرف اضافه Home و House

#8084

بستگی دارد. در حالت کلی همان قاعده ای که گفته شد باید پیروی شود اما اگر منظور شما خانه‌ی مشخصی باشد و به خانه ای خاص اشاره دارید، می توانید از at the home استفاده کنید که این قاعده مربوط به استفاده حرف تعریف the می باشد.

مثال:

I usually watch soccer matches at home.

معمولاً بازی مسابقات فوتبال را در خانه می بینم (مهم نیست خانه چه کسی باشد . کدام خانه مد نظر نیست)

A: Where are you now?

B: I’m at the home.

الان کجا هستی؟ من در خانه ام. (خانه مشخص است کدام خانه است)