پاسخ به: For all the good it would do

#8094

معنی و ترجمه جمله For all the good it would do به فارسی:

For all the good it would do = For all the good it did

با تمام تلاشی که انجام شد (که در نهایت بی اثر بودند)، علی رغم تمام تلاش ها (که در نهایت بی نتیجه ماندند)