پاسخ به: پایان نامه و رساله به انگلیسی

#8135
maryamn

salam shoma be englisi ham payan name minevisin?