پاسخ به: استخوان دستم شکسته

#8141

سلام خدمت شما،

برای بیان استخوان دستم شکسته می توان از معادل زیر در محاوره و مکالمه انگلیسی استفاده کرد:

I broke the bone of my arm

استخوان دستم شکست ، استخوان دستم را شکستم (در انگلیسی اینگونه استفاده می شود اما به معنی عمدی شکستن دست نیست)

I’ve broken the bone of my arm

استخوان دستم شکسته است (سعی شود از این زمان استفاده نشود و بیشتر از زمان ماضی ساده استفاده شود)

I had my arm broken (I had the bone of my arm broken)

دستم شکست (استخوان دستم شکست)