پاسخ به: برو سمت راستم، برو راست

#8142

سلام خدمت شما،

برای بیان «برو راست» در محاوره و مکالمه انگلیسی می توان از معادل زیر استفاده کرد:

Turn to the right

بپیچ سمت راست

از این جمله برای گرداندند سر و بدن به سمت راست هم می شود استفاده کرد.

Turn right

بپیچ سمت راست، برو راست (محاوره ای تر)

از این جمله برای حرکت به سمت راست و سمت راست رفتن استفاده می شود.

سایر جملات برای بیان رفتن به سمت راست:

go right

برو راست

make a right

برو راست، برو سمت راست

take a right

سمت راست بگیر، برو سمت راست

منظور شما ار «برو سمت راستم»، درخواست از طرف مقابل برای ایستادن در سمت راست شماست یا منظور دیگه ای دارید؟

در صورتی که منظور شما برای ایستادن کسی در بغل شماست، در انگلیسی از معادل زیر استفاده می شود و نیازی به بیان راست یا چپ ندارد و فقط با اشاره از کسی می خواهید که بغل دست شما بایستد:

Stand next to me

بغل دست من بایست